Způsob výuky

Vyučování u nás probíhá v malých skupinkách nebo individuálně. Vyučujeme podle vlastních učebnic i podle běžně dostupných učebnic vhodných pro daný nástroj.

Standartní vyučovací lekce trvá 45 minut 1x týdně, individuální lekce lze časově upravit dle dohody. Počet lekcí v daném školním pololetí je odvislý od kalendářního dne a organizace školního roku vydané MŠMT (dodržujeme svátky a prázdniny). Vyučování začíná 2. týden v září (po zápise) a končí závěrečnými vystoupeními žáků koncem června. Učíme tak, že se přizpůsobujeme vašim možnostem a pomáháme vám vše zvládnout krůček po krůčku. Cílem není výkon, ale radostný proces plný nadšení, při kterém společně rozvíjíme vaše hudební nadání a možnosti. Repertoár přizpůsobujeme vašemu vkusu a i malými kroky dokážeme společně vytvářet muziku pro radost.