Předškolní obory

Pro maminky s miminky

Program, který je připravený pro nejmenší děti ve věku od 3 do 18 měsíců, probíhá přirozeně v náručí maminky a obsahuje mnoho podnětů důležitých pro rozvoj dítěte. Jednoduchými českými lidovými písněmi a říkankami společně rozvíjíme elementární hudební cítění dětí, podporujeme smyslové vnímání a především probíhá první socializace dětí. Součástí programu je také volná hra, při které děti objevují jednoduché hudební a rytmické nástroje. Výuka probíhá ve skupině cca 4 – 5 dětí s maminkami, součástí je učebnice s písněmi a básněmi a také s relaxačními omalovánkami pro maminky, které připravila paní malířka Danuše Bednářová.

Hrátky se zvířátky I.

Tento program pro děti ve věku 1 - 3 roky probíhá v součinnosti s dospělým doprovodem dítěte. Živým zpěvem jednoduchých českých i moravských lidových písní a písní pro děti rozvíjíme jejich hudební cítění a intonaci. Děti se současně seznamují se základními hudebními nástroji (kytara, klávesy, rytmika) a zakouší první hru na tyto nástroje. Formou jednoduchých básní, které doprovázíme pohybem, učíme děti vnímat a rozvíjet rytmus a hrubou motoriku. Nechybí relaxační výtvarná chvilka, při níž pracujeme s připravenou učebnicí, tvoříme jednoduché výrobky a rozvíjíme grafomotoriku dětí. Program tematicky doprovází domácí a hospodářská zvířata, o která mají děti v tomto věku přirozený zájem. Obrázky do učebnice pro nás namalovala absolventka ilustračního oboru Anežka Humplová.

Hrátky se zvířátky II.

Program pro předškolní děti vhodný od 2 do 4 let volně navazuje na předchozí program a také probíhá v součinnosti s dospělým doprovodem dítěte. Přirozeným způsobem rozvíjíme hudební nadání dítěte v oblasti zpěvu a hry na jednoduché hudební nástroje (kytara, klávesy, bubínek, rytmika, flétna, atd.), pohybové i rytmické cítění, a smysl pro frázování. Elementární taneční kreace pomáhají dětem sladit pohybové dovednosti s hudbou. Stále se zaměřujeme na české a národní písně, objevují se již i známé autorské písně psané pro děti. Učebnici využíváme taktéž jako pracovní listy a během školního roku se v ní seznamujeme se spoustou divokých i exotických zvířat a to slovem i písní. Obrázky do učebnice pro nás také namalovala Anežka Humplová, absolventka oboru ilustrace.

Pojďte s námi do pohádky

Program pro předškolní děti ve věku 3 – 5 let je tematicky postaven na nejkrásnějších českých pohádkách, které děti znají z knih nebo filmového zpracování. Samozřejmě v něm nechybí ani písně z těchto pohádek a pohádkové básně českých autorů. Děti se učí základy interpretace a dramatizace příběhu, rozvíjí slovní zásobu a posilují správnou výslovnost. Současně stále rozvíjíme hudební talent v oblasti zpěvu a hry na základní hudební nástroje, posilujeme rytmické cítění a smysl pro pohyb a tanec. Učebnice, kterou ilustrovala paní malířka Eva Drančáková z Jihočeské galerie v Českých Budějovicích, přináší mnoho podnětů k rozvoji tvořivosti a uměleckého cítění dětí. Výuka probíhá za přítomnosti dospělého doprovodu dětí, který se může a nemusí účastnit programu.

Legendičky pro dětičky

Program připravený pro děti od 4 do 6 let probíhá bez přítomnosti rodičů. Je primárně zaměřen na rozvoj hudebního nadání dítěte a to v oblasti hry na flétničku nebo v oblasti zpěvu. Děti, které se zaměří na hru na flétnu, si pomocí speciálních pracovních listů osvojí pět základních hmatů, a tak zahrají více než 20 jednoduchých lidových písní. Děti se zaměřením na zpěv nejdříve projdou talentovou zkouškou a poté se pomocí správné hlasové přípravy propracují k prvnímu sólovému pěveckému vystoupení. Tematicky je program zaměřen na seznámení dětí s nejbližším okolím našeho města a je tvořen nejznámějšími legendami Jindřichohradecka. Stále se zde objevují české a moravské lidové písně i autorské básně. Obrázky do učebnice nám namalovala paní výtvarnice Eva Kutišová ze Stráže nad Nežárkou, a proto v ní nechybí například ani strážská paní Emma Destinnová.

Easy školička

Program je vhodný pro předškoláčky od 2 do 5 let. Děti se pravidelně setkávají na dopolední hrátky od 8.00 do 12.00 hod. a v malé skupince naplňují svou potřebu postupné socializace. Program tvoří aktivity podporující estetickou výchovu, hudební, rytmické a výtvarné cítění, tvořivost dítěte, rozvíjí hrubou motoriku i grafomotoriku a řeč. V praxi to znamená, že společně s dětmi zpíváme, rytmizujeme, cvičíme, tančíme, vyrábíme, kreslíme a malujeme, čteme dětem pohádky a společně si hrajeme. Samozřejmostí je individuální přístup k dítěti. Současně rodiče získají příležitost pravidelného hlídání a přirozeného rozvoje dítěte mezi kamarády.

Hra na hudební nástroj

Děti předškolního věku od 4 let se u nás mohou také systematicky připravovat a hrát na hudební nástroj. Po předchozí domluvě s vyučujícími je možné začít vyučovat hře na piano, klávesy, zobcovou flétnu i kytaru.

Instrumentální obory

Hra na piano, klávesy, kytaru, ukulele a zobcovou flétnu

Nabízíme hru na vybraný hudební nástroj jak pro děti, tak i pro dospělé, kteří mají zájem a chtějí si splnit svůj dávný sen, protože nikdy není pozdě.

Sólový zpěv

V programu sólový zpěv rozvíjíme přirozený hlas a věnujeme se práci s dechem, zabýváme se funkcí bránice a jejím cvičením, artikulací, dynamikou, frázováním, dramatizací písně a významem vlastní interpretace. Nejdříve se zaměřujeme na rozvoj zpěvu a intonaci s melodickou linkou, později s harmonickým doprovodem a naposledy rozvíjíme schopnost zpěvu ve vícehlase. Repertoár tvoří nejrůznější žánry, od klasiky a lidové písně až po moderní a současnou hudbu.

Sborový zpěv

V programu sborový zpěv tvoříme velkou pěveckou rodinu, kde po společném rozezpívání nacvičujeme jednohlasé i vícehlase písně a skladby, se kterými pak také při různých příležitostech několikrát za rok vystupujeme. Instrumentální doprovod tvoří kytary, klávesy, flétny a cajon. Každý, kdo rád zpívá a najde si chvilku času, bude určitě spokojen. Přijďte se mezi nás podívat.

Příprava na talentové zkoušky

Zájemcům připravujícím se na talentové zkoušky z hudební výchovy na pedagogické obory středních škol, které zpravidla spočívají nejenom ve zpěvu, ale také v rytmizaci a harmonické intonaci, nabízíme možnost individuálního rozvoje hudebního nadání ve všech těchto oblastech.